http://aaxou.blogspot.gr

http://aaxou.blogspot.gr-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ...ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ...Μέσα σε ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ο δάσκαλος σήμερα καλείται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής. Μέσα σ΄αυτές είναι και ο νέος ψηφιακός κόσμος που μας αγκαλιάζει όλους . Στο καινούριο αυτό περιβάλλον θέλοντας να ανταποκριθώ στις νέες προοπτικές που ανοίγει η τεχνολογία, επιχειρώ μέσα από τον ιστότοπο αυτό να προβάλλω τη δική μου ταυτότητα, να δώσω το δικό μου στίγμα πιστεύοντας πως οι φωνές μας , οι φωνές των παιδιών μας είναι αυτές που μπορούν να υποσχεθούν έναν καλύτερο και γεμάτο αισιοδοξία κόσμο. Με τιμή ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ..ΔΑΣΚΑΛΟΣ ...Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής, γιατί σ' αυτήν υπάρχουν πολλά θεάματα και ακούσματα της ψυχής...Σωκράτης...Αθηναίος φιλόσοφος.. .

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...1

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...2

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Ε΄2...
Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών. Η δημιουργία ισορροπημένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων
Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής.

Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.
Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου”(ΥΠΕΘ).
Ο  Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα  νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του.
Συντάχθηκε δε μετά από έναν γόνιμο διάλογο με βάση το νέο Π.Δ. 79/2017 και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου.
Ωράριο Λειτουργίας
1. Το σχολείο στα πλαίσια του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου σχολείου λειτουργεί σε συνεχόμενα δίωρα στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα και με τέσσερα ενδιάμεσα διαλείμματα :  ( 9:40΄ – 10.00΄, 11.30΄ -11.45΄, 12.25΄-12.35΄ και 13.15΄-13.20΄).
Πρωινή προσέλευση
1. Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των μαθητών στο χώρο του σχολείου την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ. Στο Δημοτικό Σχολείο οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών  Η άφιξη των μαθητών το πρωί ολοκληρώνεται από τις 8:00  έως τις 8.15  που χτυπά το κουδούνι.
Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης αργοπορημένης προσέλευσης, η ένταξη του μαθητή στην τάξη του θα είναι δυνατή μετά τη λήξη του πρώτου διδακτικού δίωρου (9:40 π. μ).
Μετά το τέλος της προσευχής οι πόρτες εισόδου θα κλείνουν  και η είσοδος θα επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η καλύτερη εποπτεία των σχολικών χώρων και θα αποτραπεί η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων ξένων προς τη σχολική κοινότητα.
Ασφάλεια των μαθητών
1. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους
2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητών στο σχολείο πριν τις 8:00., αφού δεν υπάρχει εκπαιδευτικός υπεύθυνος για την επίβλεψη των μαθητών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Παρακαλούνται οι γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους έξω από το σχολικό χώρο πριν τις 08:00, αφού κανείς δεν εγγυάται την ασφάλειά τους.
3. Θα επιτρέπεται η είσοδος σε γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που έχουν προγραμματισμένη συνάντηση με το δάσκαλο της τάξης ή το Διευθυντή του σχολείου ή οποτεδήποτε προκύψει θέμα αναγκαίας παρουσίας του γονέα στο σχολικό χώρο.
Αποχώρηση μαθητών
1. Μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος  στις 13:15΄, όσοι μαθητές παραμένουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, θα παραλαμβάνονται από τον υπεύθυνο δάσκαλο του Ολοήμερου, ενώ οι υπόλοιποι θα παραλαμβάνονται από τους γονείς τους έξω απ’ το χώρο του σχολείου.
2. Οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν το  πρόγραμμα των παιδιών τους και να τα παραλαμβάνουν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματός τους. Η καθυστερημένη παραλαβή των μαθητών έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του σχολείου
3. Σύμφωνα με τη Σχολική Νομοθεσία, μετά το τέλος του διδακτικού ωραρίου υπεύθυνοι για την ασφαλή παραλαβή  έξω από το χώρο του σχολείου είναι οι γονείς ή Κηδεμόνες. Συνεπώς η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται είτε από τις γραπτές ανακοινώσεις  είτε από την ιστοσελίδα του σχολείου για τυχόν αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου.
4. Με τη λήξη της 6ης διδακτικής ώρας στις 13.15΄, οι μαθητές θα αποχωρούν από το σχολικό χώρο, αφού ανοίξει την κεντρική είσοδο ο δάσκαλος  που είναι εφημερία και έχει αποκλειστικά την ευθύνη της ασφαλούς  αποχώρησης των μαθητών καθώς και την απαγόρευση της εισόδου σε οποιονδήποτε στο χώρο του σχολείου.
5. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. τραυματισμός, αδιαθεσία, ασθένεια), αυτή γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί, γι’  αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής.
6. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη τηλεφωνικές κλήσεις γονέων,  με τις οποίες οι γονείς ενημερώνουν εξ αποστάσεως τους εκπαιδευτικούς για την παραλαβή των παιδιών τους από τρίτο                   πρόσωπο ή γονέα άλλου μαθητή. Η τηλεφωνική ενημέρωση δεν καθιστά υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα.
7. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο χώρο του σχολείου την ώρα της λήξης του προγράμματος , γιατί έτσι:
προκαλείται δυσλειτουργία στην έναρξη του Ολοήμερου προγράμματος,
δυσχεραίνεται το έργο της επίβλεψης των μαθητών από τους εφημερεύοντες δασκάλους,
δεν ελέγχεται επαρκώς η είσοδος ατόμων ξένων προς τη σχολική κοινότητα και,
τελικά αυτή η συμπεριφορά αποβαίνει σε βάρος της ασφαλούς αποχώρησης των μαθητών  απ’ το σχολικό χώρο.
1. Αν και κατανοούμε την αγωνία και το ενδιαφέρον ιδιαίτερα των γονέων της Α΄ τάξης, πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουμε πως πρέπει να βοηθήσουν πρώτιστα εκείνοι   στον απογαλακτισμό των παιδιών τους και στην πλήρη αυτονόμησή τους απ’ αυτή την τρυφερή ηλικία, ώστε να οδηγηθούν ομαλά στην ένταξή τους στη σχολική ζωή.
2. Σε περίπτωση άσχημου καιρού, οι γονείς μπορούν  κατ’ εξαίρεση να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους απ’ τους στεγασμένους χώρους του σχολείου. Ακόμα, σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας των μαθητών , οι γονείς θα ειδοποιούνται αμέσως απ’ το δάσκαλο της τάξης ή το Διευθυντή του σχολείου.
3. Σε περίπτωση σεισμού, την ώρα της λειτουργίας του σχολείου, οι μαθητές θα βρίσκονται στο προαύλιο , από όπου θα γίνεται η παραλαβή τους με απόλυτη τάξη – σύμφωνα με σχέδιο ετοιμότητας – και αφού οι γονείς ενημερώσουν το δάσκαλο της τάξης.
Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις
1. Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.
2. Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου).
3. Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές. Μετά το τέλος των διδακτικών επισκέψεων οι μαθητές παραλαμβάνονται μόνον από το χώρο του σχολείου

Ολοήμερο πρόγραμμα
1. Στα 6/θ και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  δεκαπέντε (15).
2. Για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα η εργασιακή  κατάσταση των γονέων/κηδεμόνων  αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση. Προς τούτο  χρειάζεται για την εγγραφή βεβαίωση εργασίας ή κάρτα  ανεργίας.
3. Η αποχώρησητων μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα γίνεται σύμφωνα με την επιθυμητή ώρα αποχώρησης του μαθητή (όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική αίτηση-δήλωση του γονέα). Οι ώρες αποχώρησης είναι: 15:00 ή 16:00.
4. Η ώρα αποχώρησης που έχουν δηλώσει οι γονείς  ισχύει καθ” όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για να μη διαταράσσεται η σύνθεση και το πρόγραμμα των τμημάτων. Αλλαγές στην ώρα αποχώρησης δε θα γίνονται δεκτές, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων ( ξαφνική αδιαθεσία, προγραμματισμένη ιατρική επίσκεψη, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι). Η ώρα αποχώρησης έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του ΥΠΑΙΘ και δεν επιτρέπονται αλλαγές στη διάρκεια του σχολικού έτους.
5. Η λήξη του ολοήμερου προγράμματος είναι στις 16:00΄. Οι γονείς οφείλουν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους αμέσως μετά τη λήξη του ωραρίου , δηλ. στις 16.00΄,γιατί διαφορετικά  καταστρατηγούν το ωράριο εργασίας των διδασκόντων, πράγμα που δε θα γίνει ανεκτό σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης αργοπορημένης προσέλευσης.

Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών

1. Οι μαθητές δεν πρέπει να απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της ίδιας τάξης.
2. Οι μαθητές επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους.
3. Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και τιμωρείται αυστηρά. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στα δύο προαύλια.
4. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατεβαίνουν στο χώρο του ισογείου και της αίθουσας Εκδηλώσεων. Κανένας δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του, αφού οι τάξεις κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων είναι κλειδωμένες.
5. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.

Παιδαγωγικός Έλεγχος– Κυρώσεις
Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική Επιστήμη δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.
Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:
α.  Παρατήρηση, β.  Επίπληξη ,γ.   Παραπομπή στον Διευθυντή ,δ. Ενημέρωση γονέων
ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων ,  στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβούλου
ζ. Αλλαγή  τμήματος , η. Αλλαγή  σχολείου
1. Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης δ ο Διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης· των περιπτώσεων ε, στ και ζ ο Διευθυντής και ο Σύλλογος διδασκόντων και της η ο Σύλλογος διδασκόντων με τη συναίνεση του Σχολικού Συμβούλου.
2. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.
Γονείς και κηδεμόνες

1. Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.
1. Οφείλουν να γνωρίζουν το ημερολόγιο πρόγραμμα των παιδιών τους και να τα παραλαμβάνουν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματός τους. Η καθυστερημένη παραλαβή των μαθητών έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του σχολείου.
2. Οι γονείς/κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου και αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. Οι γονείς των μαθητών που καθυστερούν  να προσέλθουν την προβλεπόμενη ώρα προσέλευσης, θα παρατηρούνται σχετικά και θα ενημερώνονται εγγράφως από τη Διεύθυνση του σχολείου σε περίπτωση συχνής αργοπορίας. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης αργοπορημένης προσέλευσης, η ένταξη του μαθητή στην τάξη του θα είναι δυνατή μετά τη λήξη του πρώτου διδακτικού δίωρου (9:40 π. μ).
3. Σύμφωνα με τη Σχολική Νομοθεσία, μετά το τέλος του διδακτικού ωραρίου υπεύθυνοι για την ασφαλή παραλαβή  έξω από το χώρο του σχολείου είναι οι γονείς/Κηδεμόνες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ημερήσιο πρόγραμμα των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις έντυπες ανακοινώσεις του σχολείου ή την ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση ανάγκης για έκτακτη αλλαγή στη λειτουργία του σχολείου λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών(π.χ. παγετός), ο Διευθυντής του σχολείου θα ενημερώνει όλους τους γονείς με ομαδικό γραπτό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.
4. Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες καθορίζονται και είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του σχολείου, μετά την εφαρμογή του τελικού ωρολογίου προγράμματος).  Οφείλουν ακόμη να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.
1. Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις γραπτές ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (αναρτώνται και στην ιστοσελίδα) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
2. Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο Διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
3. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί οποιονδήποτε μαθητή στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, προηγείται συζήτηση με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— με τον Διευθυντή. Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς.
4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή χάσει την κηδεμονία του (προσωρινά ή μη) με δικαστική απόφαση οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.
5. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν όλα τα τηλέφωνά σας.
6. Ο γονέας/κηδεμόνας μαθητή, ο οποίος αποδεδειγμένα προκάλεσε βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία παραπέμπεται στην αρμόδια σχολική επιτροπή για την αποκατάσταση των ζημιών.
7. Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.