http://aaxou.blogspot.gr

http://aaxou.blogspot.gr-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ...ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ...Μέσα σε ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ο δάσκαλος σήμερα καλείται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής. Μέσα σ΄αυτές είναι και ο νέος ψηφιακός κόσμος που μας αγκαλιάζει όλους . Στο καινούριο αυτό περιβάλλον θέλοντας να ανταποκριθώ στις νέες προοπτικές που ανοίγει η τεχνολογία, επιχειρώ μέσα από τον ιστότοπο αυτό να προβάλλω τη δική μου ταυτότητα, να δώσω το δικό μου στίγμα πιστεύοντας πως οι φωνές μας , οι φωνές των παιδιών μας είναι αυτές που μπορούν να υποσχεθούν έναν καλύτερο και γεμάτο αισιοδοξία κόσμο. Με τιμή ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ..ΔΑΣΚΑΛΟΣ ...Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής, γιατί σ' αυτήν υπάρχουν πολλά θεάματα και ακούσματα της ψυχής...Σωκράτης...Αθηναίος φιλόσοφος.. .

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...1

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...2

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών καθιερώθηκε από την UNESCO και εορτάζεται σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως κάθε χρόνο την 5η Οκτωβρίου.
Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθεί η προσοχή του κόσμου στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους μαθητές παγκοσμίως.
Αυξάνονται οι μισθοί εκπαιδευτικών στην Ευρώπη πλην Ελλάδας

Το 2013/2014 οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξήθηκαν σε 16 ευρωπαϊκές χώρες (BE, DK, DE, EE, FR, HR, LU, HU, MT, AT, SK, FI, UK, NO, MK, TR) σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Αυτό προκύπτει από τηνέκθεση του δικτύου Eurydice, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αυξήσεις οφείλονταν ουσιαστικά σε μισθολογικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές στο κόστος διαβίωσης. Η έρευνα καλύπτει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων στην προσχολική, πρωτοβάθμια, κατώτερη δευτεροβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στις μισές περίπου από τις 33 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στην έκθεση, η αγοραστική δύναμη των δασκάλων1 το 2014 εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από το επίπεδο του 2009.


Σε ορισμένες χώρες — BE (ολλανδόφωνες περιοχές), DK (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), LT, LU, AT, FI (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και IT (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) — η μείωση της αγοραστικής δύναμης είναι σχετικά μικρή, σε επίπεδα κάτω του 3%, ενώ στις CY, IT (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), στις NL, PT, RO (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και το UK σημειώθηκε μείωση 5 έως 10%. Στις χώρες ΙΕ, ES, RO (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), SI και IS η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών σημείωσε πτώση 13 έως 17%. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Ελλάδα με πτώση της τάξης του 40% περίπου.


«Η αύξηση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ισχυρής ομάδας εκπαιδευτικών που να διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στον 21ο αιώνα», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία. «Η ποιότητα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που μεταλαμπαδεύουν στη νέα μας γενιά θα έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στις μελλοντικές θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακάμπτει από την οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τον ρόλο των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας στην προσέλκυση και τη διατήρηση των καλύτερων υποψηφίων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.»


Από την έκθεση με τίτλο «Teachers” and School Heads” Salaries and Allowances in Europe» (Μισθοί και επιδόματα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων στην Ευρώπη) (2013/2014) προκύπτει ότι οι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών που αρχίζουν να εργάζονται στην πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι χαμηλότεροι από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ2 στα τρία τέταρτα περίπου των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα (εκτός από DE, ES, CY, MT, PT, UK-Σκωτία, ME και ΤR). Για την πλειονότητα των χωρών, αυτό ισχύει και για τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξάνονται ανάλογα με την αρχαιότητα. Ωστόσο, το επίπεδο της αύξησης των μισθών και ο ρυθμός της αύξησης διαφέρουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αυξήσεις είναι σχετικά χαμηλές αλλά οι εκπαιδευτικοί φτάνουν αρκετά γρήγορα στις ανώτατες μισθολογικές βαθμίδες (DK, EE, LV, MT, FI, UK-Σκωτία), ενώ σε άλλες χώρες οι μεγάλες αυξήσεις πραγματοποιούνται μόνο μετά από μια μακρά περίοδο υπηρεσίας (EL, HU, AT, PT, RO).


Οι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών μπορεί επίσης να αυξηθούν με επιδόματα που λαμβάνονται λόγω επιπλέον προσόντων, λόγω της αξιολόγησης των επιδόσεων, ή της διδασκαλίας παιδιών με ειδικές ανάγκες.


Τα εν λόγω κίνητρα μπορούν να συμβάλουν ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό το επάγγελμα, εγκαταλείποντας την προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η εξέλιξη της σταδιοδρομίας βασίζεται στην αρχαιότητα και υιοθετώντας μια προσέγγιση με γνώμονα περισσότερο την ανάπτυξη και τις επιδόσεις. Αν η εξέλιξη της σταδιοδρομίας συνδεθεί με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και με καλύτερες πρακτικές διδασκαλίας, τότε είναι πιθανό να αποτελέσει κίνητρο για το σύνολο των εκπαιδευτικών, και ιδίως τους νέους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ακολούθησαν το επάγγελμα αυτό ύστερα από μια άλλη σταδιοδρομία.


Ιστορικό του φακέλου


Η δημοσίευση της εν λόγω ετήσιας έκθεσης Eurydice συμπίπτει με την παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών (5 Οκτωβρίου)· περιέχει συγκριτική επισκόπηση των μισθών πλήρως καταρτισμένων εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων πλήρους απασχόλησης στην προσχολική, πρωτοβάθμια, κατώτερη δευτεροβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καλύπτει 33 ευρωπαϊκές χώρες (τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Βουλγαρία, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Νορβηγία και την Τουρκία).


Ξεχωριστά στοιχεία ανά χώρα καλύπτουν θέματα όπως:


τα όργανα λήψης αποφάσεων που είναι αρμόδια για τον καθορισμό των μισθών των εκπαιδευτικών/διευθυντών σχολείων·


οι μισθολογικές ρυθμίσεις στον ιδιωτικό τομέα·


ο ελάχιστος και μέγιστος ετήσιος ακαθάριστος νόμιμος μισθός πλήρως καταρτισμένων εκπαιδευτικών/διευθυντών σχολείων πλήρους απασχόλησης στα δημόσια σχολεία·


η μισθολογική εξέλιξη σε σχέση με την πείρα τους·


οι πληροφορίες για μισθολογική αύξηση/μείωση κατά το παρελθόν έτος·


τα διάφορα είδη επιδομάτων και τα όργανα λήψης αποφάσεων που είναι αρμόδια για την χορήγησή τους.


Ευρυδίκη


Το δίκτυο Εurydice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση. Αποτελείται από 40 εθνικές μονάδες που εδρεύουν σε 36 χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ (κράτη μέλη της ΕΕ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία). Ο συντονισμός και η διαχείρισή του γίνεται από τον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών μέσων και πολιτισμού της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο οποίος εκπονεί τις μελέτες του δικτύου και παρέχει μια σειρά από πόρους σε απευθείας σύνδεση (online).


Περισσότερες πληροφορίες


Η πλήρης έκθεση Teachers” and School Heads” Salaries and Allowances in Europe 2013/14 (EN)


Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση


ΠΗΓΗ http://www.paideia-ergasia.gr/