http://aaxou.blogspot.gr

http://aaxou.blogspot.gr-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ...ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ...Μέσα σε ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ο δάσκαλος σήμερα καλείται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής. Μέσα σ΄αυτές είναι και ο νέος ψηφιακός κόσμος που μας αγκαλιάζει όλους . Στο καινούριο αυτό περιβάλλον θέλοντας να ανταποκριθώ στις νέες προοπτικές που ανοίγει η τεχνολογία, επιχειρώ μέσα από τον ιστότοπο αυτό να προβάλλω τη δική μου ταυτότητα, να δώσω το δικό μου στίγμα πιστεύοντας πως οι φωνές μας , οι φωνές των παιδιών μας είναι αυτές που μπορούν να υποσχεθούν έναν καλύτερο και γεμάτο αισιοδοξία κόσμο. Με τιμή ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ..ΔΑΣΚΑΛΟΣ ...Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής, γιατί σ' αυτήν υπάρχουν πολλά θεάματα και ακούσματα της ψυχής...Σωκράτης...Αθηναίος φιλόσοφος.. .

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...1

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...2

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18 Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας


Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 48/23- 11-2017 του Δ.Σ.) το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις σχολικές μονάδες οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο   για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις οδηγίες:Α/θμια Εκπαίδευση

Οι κατά προσέγγιση 96 ώρες Φυσικής Αγωγής ετησίως για τις τάξεις Α ́-Δ ́ προτείνεται να καλυφθούν όπως αναφέρεται παρακάτω:

1) Α ́ - Β ́ Δημοτικού

Ψυχοκινητική αγωγή (32 ώρες)

Μουσικοκινητική Αγωγή – Χοροί (26 ώρες)

Παιχνίδια: Ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά (12 ώρες)

Γυμναστικές κινήσεις και προασκήσεις Ενόργανης Γυμναστικής (10 ώρες)

Προετοιμασία εκδηλώσεων (4 ώρες)

Γνωριμία με φυσικές δραστηριότητες και σπορ υγείας και αναψυχής (8 ώρες)

Καταγραφή δεικτών σωματικής και κινητικής ανάπτυξης (4 ώρες)

2) Γ ́ - Δ ́ Δημοτικού

Ψυχοκινητική αγωγή (22 ώρες)

Μουσικοκινητική αγωγή –Χοροί (20 ώρες)

Παιχνίδια: Ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά (8 ώρες)

Γυμναστική-Ενόργανη Γυμναστική (10 ώρες)

Μύηση στις αθλοπαιδιές και τον στίβο (Ποδόσφαιρο, Πετοσφαίριση, Καλαθοσφαίριση, Χειροσφαίριση ) (20 ώρες)

Γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα και αθλήματα ΑμΕΑ (4 ώρες)

Γνωριμία με φυσικές δραστηριότητες και σπορ υγείας και αναψυχής (4 ώρες)

Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)

Καταγραφή δεικτών σωματικής και κινητικής ανάπτυξης (4 ώρες)

Κολύμβηση (10 δίωρα στη Γ ́ και Δ ́ Δημοτικού)*

* Όταν υλοποιείται η κολύμβηση στη Γ ́ και Δ ́ τάξη του Δημοτικού, παραλείπονται ώρες από τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες αναλογικά.

Οι κατά προσέγγιση 68 ώρες Φυσικής Αγωγής ετησίως για τις τάξεις Ε ́-ΣΤ ́ προτείνεται να καλυφθούν όπως αναφέρεται παρακάτω:

3) Ε ́- ΣΤ ́ Δημοτικού

Καλαθοσφαίριση ( 8 ώρες)

Πετοσφαίριση (8 ώρες)

Ποδόσφαιρο (8 ώρες)

Χειροσφαίριση (8 ώρες)

Γυμναστική (8 ώρες)

Κλασσικός αθλητισμός (12 ώρες)

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί (12 ώρες)

Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)

Επισημαίνεται ότι:

Οι οδηγίες που δίνονται ανωτέρω αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο δράσης για τη Φ.Α., δίνοντας αδρές κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους διδάσκοντες να θέσουν στόχους, να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τα περιεχόμενα για το μάθημα της Φ.Α., που είναι αναγκαία για τους μαθητές και κατάλληλα για τις συνθήκες του σχολείου τους.

Κάθε σχολική μονάδα έχει ουσιαστικά την ευχέρεια να προσαρμόσει το Αναλυτικό πρόγραμμα της Φ.Α., με βάση τις ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών –τριών που φοιτούν σ’ αυτή.

Επίσης, σημαντικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι διδάσκοντες στα Α.Π.Σ. και ΔΕΠΠΣ 2003 για τη Φ.Α. όλων των βαθμίδων (ΦΕΚ 304 τ.Β ́/13-3-2003), καθώς επίσης και στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τα προγράμματα της Ολυμπιακής Παιδείας, Καλλιπάτειρα και Παραολυμπιακών Αγώνων και υπάρχει στα σχολεία.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες