http://aaxou.blogspot.gr

http://aaxou.blogspot.gr-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ...ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ...Μέσα σε ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ο δάσκαλος σήμερα καλείται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής. Μέσα σ΄αυτές είναι και ο νέος ψηφιακός κόσμος που μας αγκαλιάζει όλους . Στο καινούριο αυτό περιβάλλον θέλοντας να ανταποκριθώ στις νέες προοπτικές που ανοίγει η τεχνολογία, επιχειρώ μέσα από τον ιστότοπο αυτό να προβάλλω τη δική μου ταυτότητα, να δώσω το δικό μου στίγμα πιστεύοντας πως οι φωνές μας , οι φωνές των παιδιών μας είναι αυτές που μπορούν να υποσχεθούν έναν καλύτερο και γεμάτο αισιοδοξία κόσμο. Με τιμή ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ..ΔΑΣΚΑΛΟΣ ...Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής, γιατί σ' αυτήν υπάρχουν πολλά θεάματα και ακούσματα της ψυχής...Σωκράτης...Αθηναίος φιλόσοφος.. .

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...1

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...2

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών "Αριστοτέλης" 2018

Η α' φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2018 για τους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων θα διενεργηθεί ενδοσχολικά στις 08/03/2018. Η β’ φάση του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί στις 19/05/2018 σε εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.
ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τη με αρ. 7/8-2-2018 Πράξη του Δ.Σ του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε την υλοποίηση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2018
για τους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού, με τις εξής προϋποθέσεις:
 η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
 όλες οι δηλώσεις συμμετοχής από σχολεία που τυχόν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα (για την με
Αρ. Πρωτ. Φ.14/ΦΜ/132195/141861/Δ1/29-8-2017 Εγκύκλιο που αφορά στη Διεξαγωγή του
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών "Αριστοτέλης" 2018 για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης
του Δημοτικού Σχολείου και την με Αρ. Πρωτ. Φ.14/ΦΜ/156909/159624/Δ1/25-9-2017 Εγκύκλιο
που αφορά στη Διεξαγωγή του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-18) να ισχύουν και για τον κοινό
διαγωνισμό,
 να μην υπάρχει ουδεμία δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς),
 οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη
των γονέων και κηδεμόνων τους,
 να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών
εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,
 η όλη διενέργεια του διαγωνισμού να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, σύμφωνα με τους
κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού,
 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα
που προκύπτουν από τη διενέργεια των διαγωνισμών.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και για το σχολικό έτος 2017-18 για τους μαθητές της Ε’ και Στ΄ τάξης
Δημοτικού σε δύο φάσεις:
Α΄ φάση: Πέμπτη 08 Μαρτίου 2018 (10:00-11:30) στα δημοτικά σχολεία – που θα δηλώσουν
συμμετοχή– σε όλη τη χώρα
Β΄ φάση: (μόνο για τους 2 πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τμήματος κάθε τάξης – μετά την αξιολόγηση
των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους – από κάθε σχολείο) το Σάββατο 19 Μαΐου 2018
(10:00-11:30) σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πόλεων της χώρας, που θα ανακοινωθούν εγκαίρως από
τους διοργανωτές.
3
Όσον αφορά στα προς εξέταση θέματα του Διαγωνισμού για την Ε’ και Στ’ Δημοτικού και στις δύο
φάσεις, αυτά αντιστοιχούν στην ύλη η οποία –κατά προσέγγιση– προβλέπεται έως την εβδομάδα του
Διαγωνισμού στα σχολεία της χώρας με βάση τα Προγράμματα Σπουδών ή τροποποιητικές
εγκυκλίους για τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των φυσικών δημοτικού.
Την οργανωτική ευθύνη για τη διεξαγωγή της α’ φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι εκπαιδευτικοί των
αντίστοιχων τάξεων του κάθε σχολείου, σε συνεργασία με τους διευθυντές και τους οικείους σχολικούς
συμβούλους, ενώ την οργανωτική ευθύνη για τη διεξαγωγή της β’ φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν
τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων, με την υποστήριξη των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Την επιστημονική και εκπαιδευτική ευθύνη του Διαγωνισμού θα έχουν οι: Γεώργιος Τόμπρας (Καθηγητής
ΕΚΠΑ/Τμήμα Φυσικής), Γεώργιος Θ. Καλκάνης (ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ) και Εμμανουήλ Δρης (ομ.
Καθηγητής ΕΜΠ).
Ενδεικτικά και θέματα προηγούμενων ετών για την Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου,
αντιπροσωπευτικά της φιλοσοφίας των θεμάτων του Διαγωνισμού, είναι αναρτημένα με τις
απαντήσεις τους στους διαδικτυακούς τόπους http://micro-kosmos.uoa.gr και www.eef.gr. Η μελέτη
τους μπορεί να αποτελέσει μια προπαρασκευαστική φάση των Διαγωνισμών, ώστε να δοθεί έναυσμα
ενδιαφέροντος και τρόπος μελέτης και προετοιμασίας στους μαθητές.