http://aaxou.blogspot.gr

http://aaxou.blogspot.gr-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ...ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ...Μέσα σε ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ο δάσκαλος σήμερα καλείται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής. Μέσα σ΄αυτές είναι και ο νέος ψηφιακός κόσμος που μας αγκαλιάζει όλους . Στο καινούριο αυτό περιβάλλον θέλοντας να ανταποκριθώ στις νέες προοπτικές που ανοίγει η τεχνολογία, επιχειρώ μέσα από τον ιστότοπο αυτό να προβάλλω τη δική μου ταυτότητα, να δώσω το δικό μου στίγμα πιστεύοντας πως οι φωνές μας , οι φωνές των παιδιών μας είναι αυτές που μπορούν να υποσχεθούν έναν καλύτερο και γεμάτο αισιοδοξία κόσμο. Με τιμή ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ..ΔΑΣΚΑΛΟΣ ...Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής, γιατί σ' αυτήν υπάρχουν πολλά θεάματα και ακούσματα της ψυχής...Σωκράτης...Αθηναίος φιλόσοφος.. .

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...1

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...2

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Διαδικασία Αξιολόγησης μαθητή-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥΔιαδικασία Αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:
α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδ/κή μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες
Μέσα από τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης. Εκτός από τα συγκεκριμένα μαθησιακά του επιτεύγματα, αξιολογούνται:
  • η προσπάθεια που καταβάλλει
  • το ενδιαφέρον του και η ικανότητα συμμετοχής του στο διάλογο που πραγματοποιείται στην τάξη
  • τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος
  • η ακρίβεια στο λόγο
  • η κριτική αντιμετώπιση προσώπων, γεγονότων και καταστάσεων
  • η διατύπωση υποθέσεων και η διαδικασία επαλήθευσής τους
  • η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων σε καταστάσεις της καθημερινής πραγματικότητας κ.τ.λ.
β. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης
γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών για το σχολείο ή το σπίτι
2. Μπορούν να εκπονούνται και πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.
 Στις τάξεις Α’ και Β’ δεν χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται  προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή. 
Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων και χορηγείται έλεγχος προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας, που περιλαμβάνει:
Για τις τάξεις Γ’ και Δ’ τους χαρακτηρισμούς:
Άριστα (Α’)
Πολύ Καλά (Β’)
Καλά (Γ’)
Σχεδόν Καλά (Δ’)
Για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ τους χαρακτηρισμούς:
Άριστα (9-10)
Πολύ Καλά (7-8)
Καλά (5-6)

Σχεδόν Καλά (1-4)


Στις αρχές του 21ου αιώνα, κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα είναι αποδεκτό, αν δεν συμβάλλει στην διδασκαλία της κριτικής σκέψης» (John Nisbet)
Η κριτική σκέψη είναι βασική προϋπόθεση της γνωστικής κοινωνικής και ηθικής αυτονομίας, την οποία το σχολείο θεωρεί αναγκαία για να επιβιώσει κανείς στο πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Γι αυτό στο χώρο της Διδακτικής έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες ένα δυναμικό παιδαγωγικό-διδακτικό κίνημα, το οποίο προτείνει προγράμματα κριτικής σκέψης, κατάλληλα για την ταυτόχρονη διδασκαλία «γνώσης» και «σκέψης» στα πλαίσια του καθημερινού μαθήματος.

Πίνακας περιγραφικής αξιολόγησης
Ενδεικτικός πίνακας περιγραφικής αξιολόγησης 
 (για τη συστηματικότερη καταγραφή της ατομικής επίδοσης των μαθητών και των έλεγχο προόδου τους. Αξιοποιείται για ενημέρωση των γονέων, ανανεώνεται κάθε τρίμηνο και τροποποιείται ανάλογα με τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους που έχουμε διαχειριστεί στην τάξη).
Τάξη: Β΄ - Τρίμηνο: 1ο
Δεξιότητες που αξιολογούνται
Επίδοση
Για το μάθημα της Γλώσσας
μέτρια
καλή
πολύ καλή
α.  προφορική έκφραση
Εκφράζεται με σαφήνεια
και πληρότητα
Συνθέτει και αφηγείται ολοκληρωμένες ιστορίες
β. αναγνωστική ικανότητα
Διαβάζει  με ευχέρεια
και εκφραστικότητα
Κατανοεί τα κείμενα που διαβάζει
Εντοπίζει επιλεγμένα σημεία
του κειμένου
γ. συμμετοχή στο διάλογο
Συμμετέχει στη συζήτηση
και συμβάλλει σ’ αυτήν
Ακούει με προσοχή και
δεν διακόπτει τον συνομιλητή του
Κατανοεί αυτά που ακούει
και απαντά με ευστοχία
δ. γραπτή έκφραση
Αντιγράφει καθαρά
και ευανάγνωστα
Μαθαίνει την ορθογραφία
και μπορεί να εντοπίσει
τα λάθη του (αυτοδιόρθωση)
Συνθέτει ολοκληρωμένες ιστορίες
Χρησιμοποιεί πλούσιο
για την ηλικία του λεξιλόγιο
Για το μάθημα των Μαθηματικών
μέτρια
καλή
πολύ καλή
α. τεχνικές που διδάχθηκε για την εκτέλεση πράξεων
Προσθέτει αριθμούς
με υπέρβαση της 10άδας
Προσθέτει και αφαιρεί με άνεση μέσα στην 100άδα
β. βασικές μαθηματικές έννοιες της τάξης του
Διακρίνει την αξία των ψηφίων ανάλογα με τη θέση
που βρίσκονται
(δεκάδες – μονάδες)
γ. μετρήσεις – κατασκευές με γεωμετρικά όργανα
Χρησιμοποιεί με άνεση το χάρακα και κατασκευάζει
γεωμετρικά σχήματα
Αναγνωρίζει τις βασικές ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων
Υπολογίζει με ευχέρεια
τα εκατοστόμετραΓια το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος
μέτρια
καλή
πολύ καλή
Παρατηρεί και ενδιαφέρεται για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του γι’ αυτό
Συζητά και κατανοεί τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον
Για δημιουργικές δραστηριότητες (εικαστικά)
μέτρια
καλή
πολύ καλή
Συμμετέχει και δείχνει ενδιαφέρον
Τοποθετείται στο χώρο, εντοπίζει τα περιθώρια
Χρησιμοποιεί με άνεση απλά μέσα (χαρτόνια, ψαλίδι, κόλλα)
Εκφράζεται με ολοκληρωμένα σχέδια και μπορεί να αποδώσει εικαστικά επιλεγμένα θέματα
Χρησιμοποιεί όλα τα χρώματα και εκδηλώνει τα συναισθήματά του
Στάσεις - συμπεριφορές
μέτρια
καλή
πολύ καλή
α. ενδιαφέρον – προσπάθεια – συμμετοχή
Παρακολουθεί με προσοχή
Είναι συνεπής στις σχολικές υποχρεώσεις
Δείχνει ενδιαφέρον και συμμετέχει ενεργά στο μάθημα
β. μεθοδικότητα–
παρατηρητικότητα –κριτική ικανότητα
Εργάζεται συστηματικά και οι προσπάθειές του δίνουν αποτέλεσμα
Διαθέτει παρατηρητικότητα
Εκφράζει τις απόψεις του και αναπτύσσει κριτική ικανότητα
γ. συνεργασία – συνέπεια – πρωτοβουλία
Συνεργάζεται με προθυμία με τους συμμαθητές του (όταν απαιτείται)
Έχει ομαδικό πνεύμα και επιδιώκει τη συνεργασία (χωρίς να απαιτείται)
Συνεργάζεται πρόθυμα με τους δασκάλους του σχολείου
Έχει συνέπεια και υπευθυνότητα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (σε σχέση με την ηλικία του)
δ. αυτοσυναίσθημα – επιμονή
Εργάζεται χωρίς να ζητά συνέχεια τη στήριξη της δασκάλας του
Δεν αποθαρρύνεται εύκολα και επιμένει για να ολοκληρώσει οτιδήποτε κάνειΤάξη: Δ΄ - Τρίμηνο: 1ο                                                         

Δεξιότητες που αξιολογούνται
Επίδοση
Ι. Για το μάθημα της Γλώσσας
μέτρια
καλή
πολύ καλή
α. 
προφορικός λόγος
Ακούει με προσοχή, διατυπώνει ερωτήματα,απαντάει, εξηγεί και επιχειρηματολογεί με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση.
Αναγνωρίζει και ερμηνεύει διαθέσεις, προθέσεις,συναισθή-ματα, όπως αποκαλύπτονται από τα εκφραστικά μέσα, τη μορφή και την οργάνωση του περιεχομένου.
Αναγνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά είδη προφορικού λόγου (πχ. αφήγηση περιστατικών,περιγραφή).
Περιγράφει και αφηγείται γεγονότα.
Αναλύει και αξιολογεί τις πληροφορίες που του δίνονται,εκτι-μώντας όλα τα στοιχεία του λόγου (γλωσσικά, όπως η χρήση των μορφοσυντακτικών δομών, εξωγλωσσικά,όπως τα πρόσωπα και η περίσταση της ομιλίας, και παραγλωσσικά, όπως ο τόνος της φωνής, η στάση του σώματος κ.τ.ό.).
Συμμετέχει σε συζητήσεις.
Εκτιμά και απολαμβάνει αισθητικά καταξιωμένες μορφές λόγου, όπως απαγγελίες, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες κτλ.
β.
γραπτός λόγος:

1. ανάγνωση
Διαβάζει, κατανοώντας συγχρόνως το περιεχόμενο κάθε είδους λόγου, κατάλληλου για την ηλικία του/της.
Διαβάζει το κείμενο ως σύνολο για την απόκτηση μιας γενικής εικόνας ή επιλεκτικά για την ανεύρεση συγκεκριμένων στοιχείων.
Εντοπίζει, συγκρίνει, ταξινομεί επιμέρους στοιχεία του κειμένου.
2.
γραφή και παραγωγή λόγου
Γράφει σχολικά κείμενα καθαρά, καλαίσθητα, ορθογραφημένα και με την απαιτούμενη ταχύτητα.
Αναπτύσσει συνήθειες ορθής γραφής, στίξης και τονισμού μέσω όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος.
Αντιγράφει σε καθορισμένο χρόνο και χωρίς σφάλματα ένα σύ-ντομο κείμενο.
Συσχετίζει πρακτικά και εφαρμόζει γραμματικούς κανόνες στη γραφή των λέξεων.
Γράφει μικρά κείμενα με βάση τον κόσμο της εμπειρίας του/της και εξιστορεί ολοκληρωμένα.
3.
λεξιλόγιο
Συνειδητοποιεί και διακρίνει εμπειρικά τη σημασία των λέξεων.
Συνειδητοποιεί τις κυριότερες σημασιολογικές σχέσεις: κυριο-λεξία, μεταφορά, συνωνυμία, αντωνυμία (αντίθεση).
Αντιλαμβάνεται τον πολύσημο χαρακτήρα των λέξεων και τη λει-τουργία της πολυσημίας (όταν δηλαδή μια λέξη έχει πολλές σημασίες, π.χ. «κυκλοφορία»).
Διαπιστώνει ότι με την παραγωγή και τη σύνθεση δημιουρ-γούνται χιλιάδες λέξεις.
Εξοικειώνεται με τα συνηθέστερα ακρωνύμια (αρκτικόλεξα), όπως Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.τ.λ..
4.
γραμματική
Αισθητοποιεί με πρακτικό τρόπο την έννοια της γλωσσικής δομής.
Αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες αφαίρεσης, προσθήκης και αλλαγής της σειράς στοιχείων μιας πρότασης.
Κατανοεί ότι ο λόγος οργανώνεται γύρω από το όνομα και το ρήμα.
Αναγνωρίζει τα δομικά συστατικά μιας πρότασης (Ρ, Υ, Α, Κ).
Τονίζει ορθά τις λέξεις, προφορικά και γραπτά.
5.
διαχείριση της πληροφορίας
Εντοπίζει και αξιολογεί τις πληροφορίες που χρειάζεται, χρησι-μοποιώντας διάφορες πηγές πληροφόρησης, γλωσσικές και μη.
Αναλύει και συνθέτει δεδομένες πληροφορίες.
ΙΙ. Για το μάθημα των Μαθηματικών
μέτρια
καλή
πολύ καλή
α. 
επίλυση προβλήματος
Εργάζεται ατομικά ή ομαδικά χωρίς καθοδήγηση για μια στερεότυπη λύση.
Ερευνά ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις σχετικές με τις έννοιες της τάξης αυτής.
Ξεχωρίζει τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και επιλέγει τα αναγκαία δεδομένα για την επίλυσή του.
Επιχειρηματολογεί ως προς την αλήθεια μιας λύσης.
Παρουσιάζει στους συμμαθητές του/της με σαφήνεια την απάντησή του/της, η οποία περιλαμβάνει τη στρατηγική επίλυσης και το αποτέλεσμα.
Βρίσκει ενδιάμεσα ερωτήματα που υποβοηθούν την πορεία προς τη λύση.
Θέτει δικά του/της ερωτήματα και παρόμοια προβλήματα.
β. 
αριθμοί και πράξεις
Γράφει και ονομάζει τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 1.000.000. Συνδέει τη λεκτική με τη συμβολική γραφή των αριθμών και μπορεί να διακρίνει τα ψηφία ενός αριθμού ως προς τη θέση τους στον αριθμό.
Εφαρμόζει διαδικασίες ομαδοποιήσεων ή ανταλλαγών με δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κτλ.
Εφαρμόζει τις ιδιότητες των πράξεων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού. Κάνει υπολογισμούς χρησιμοποιώντας κατάλληλες ιδιότητες για την απλούστερη εκτέλεση των πράξεων.
Γνωρίζει την προπαίδεια, μπορεί να εκτελεί «απλούς» πολλα-πλασιασμούς «με το μυαλό» και αναπτύσσει στρατηγικές νοερού υπολογισμού γινομένων με τη βοήθεια των ιδιοτήτων του πολλαπλασιασμού.
Υπολογίζει τα διπλάσια, τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια αριθ-μών και χρησιμοποιεί τους πίνακες πολλαπλασιασμού. Γνωρίζει τα πολλαπλάσια του 2, του 5 και του 10.
Πολλαπλασιάζει έναν ακέραιο με 10, 100, 1.000.
Σταθεροποιεί και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του/της σχετικά με τις προφορικές ή γραπτές οριζόντιες διαιρέσεις (αντιστροφή της προπαίδειας).
Γνωρίζει τον αλγόριθμο της ευκλείδειας διαίρεσης δύο φυσικών με μονοψήφιο διαιρέτη, τον τύπο Δ=δ.π+υ , ο≤ υ <δ και με τη βοήθεια του τύπου αυτού κάνει τη δοκιμή της διαίρεσης.
γ. 
μετρήσεις νομίσματα
Γνωρίζει τα νομίσματα και τις σχέσεις τους και έχει εξοικειωθεί με καταστάσεις ανταλλαγών.
Εμπλουτίζει τις εμπειρίες τους στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων κάνοντας χρήση των νομισμάτων.
ΙΙΙ. Για το μάθημα της Ιστορίας
μέτρια
καλή
πολύ καλή
α. 
γεωμετρικά – αρχαϊκά χρόνια
Εκτιμά την αξία της συνεργασίας και των κοινών δεσμών. Ευαισθητοποιείται απέναντι στα δημιουργήματα της εποχής. Κατανοεί τις έννοιες: Χώρος, χρόνος, μεταβολή, συνεργασία, μετανάστευση, μετακίνηση, ενότητα, οργάνωση, αποικία, μητρόπολη.
ΙV. Γενικότερες στάσεις - συμπεριφορές
μέτρια
καλή
πολύ καλή
α.
ενδιαφέρον προσπάθεια συμμετοχή
Παρακολουθεί με προσοχή.
Είναι συνεπής
στις σχολικές υποχρεώσεις.
Δείχνει ενδιαφέρον και συμμετέχει ενεργά στο μάθημα.
β.
μεθοδικότητα
παρατηρητικότητα κριτική ικανότητα
Εργάζεται συστηματικά
και οι προσπάθειές του/της
δίνουν αποτέλεσμα.
Διαθέτει παρατηρητικότητα.
Εκφράζει τις απόψεις του/της και αναπτύσσει κριτική ικανότητα.
γ.
συνεργασία  συνέπεια πρωτοβουλία
Συνεργάζεται με προθυμία
με τους συμμαθητές του/της
(όταν απαιτείται).
Έχει ομαδικό πνεύμα
και επιδιώκει τη συνεργασία (χωρίς να απαιτείται).
Συνεργάζεται πρόθυμα με
τους δασκάλους του σχολείου.
Έχει συνέπεια και υπευθυνότητα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (σε σχέση με την ηλικία του/της).
δ.
αυτοσυναίσθημα  επιμονή
Εργάζεται χωρίς να ζητά συνέχεια τη στήριξη της δασκάλας του/της.
Δεν αποθαρρύνεται εύκολα και επιμένει μέχρι να ολοκληρώσει οτιδήποτε κάνει.

ΚΑΙ.................

Φυλλάδιο Περιγραφικής Αξιολόγησης ..ου Τριμήνου

Του μαθητή ………..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Άριστα
Πολύ καλά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
Παρακολουθεί και συμμετέχει με ενδιαφέρον στις καθημερινές δραστηριότητες

Είναι επιμελής και ανταποκρίνεται γενικά στις υποχρεώσεις του/της

Χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα


ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Συνεργάζεται αρμονικά με τους συμμαθητές του/της

Τηρεί τους κανόνες εργασίας στην ομάδα

Αναλαμβάνει πρωτοβουλία όταν η ομάδα δυσκολεύεται

Συμμετέχει με εποικοδομητικό τρόπο στην ομαδική δραστηριότητα


ΓΛΩΣΣΑ
Ακούει με προσοχή, χωρίς να διακόπτει

Κατανοεί αυτά που ακούει και κάνει εύστοχες παρατηρήσεις

Συμμετέχει στην συζήτηση και συμβάλλει σ΄ αυτή

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Διαβάζει με ευχέρεια και εκφραστικότητα

Κατανοεί τα κείμενα που διαβάζει

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Κατανοεί τα γραμματικά φαινόμενα, θυμάται και εφαρμόζει αυτά που έμαθε

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Γράφει καθαρά και ευανάγνωστα

Γράφει χωρίς σοβαρά ορθογραφικά λάθη

Χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο

Στην παραγωγή λόγου χρησιμοποιεί σωστά το είδος λόγου που χρειάζεται


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κατέχει τις μαθηματικές έννοιες, πραγματοποιεί και αιτιολογεί τις σωστές τεχνικές και πράξεις

Βρίσκει δικούς του/της τρόπους λύσης προβλημάτων

Περιγράφει και εξηγεί έννοιες, στρατηγικές και διαδικασίες χρησιμοποιώντας μαθηματικούς όρους

Πραγματοποιεί με ευχέρεια νοερούς υπολογισμούς


ΦΥΣΙΚΗ
Παρατηρεί τα φυσικά φαινόμενα και αντλεί πληροφορίες από αυτά

Δείχνει ενδιαφέρον και έχει εύστοχες απορίες για τα φυσικά φαινόμενα

Μπορεί να κάνει στοιχειώδη πειράματαΙΣΤΟΡΙΑ

Συνδυάζει πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές – κατανοεί ιστορικές έννοιες

Εξετάζει τα ιστορικά γεγονότα, ευαισθητοποιείται και διαμορφώνει άποψη

Μπορεί να κάνει συσχετίσεις και να εξάγει συμπεράσματα


        …….-200..                                                     .. Δ..σκαλ.. της Τάξης                                                                                  ………………………