http://aaxou.blogspot.gr

http://aaxou.blogspot.gr-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ...ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ...Μέσα σε ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ο δάσκαλος σήμερα καλείται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής. Μέσα σ΄αυτές είναι και ο νέος ψηφιακός κόσμος που μας αγκαλιάζει όλους . Στο καινούριο αυτό περιβάλλον θέλοντας να ανταποκριθώ στις νέες προοπτικές που ανοίγει η τεχνολογία, επιχειρώ μέσα από τον ιστότοπο αυτό να προβάλλω τη δική μου ταυτότητα, να δώσω το δικό μου στίγμα πιστεύοντας πως οι φωνές μας , οι φωνές των παιδιών μας είναι αυτές που μπορούν να υποσχεθούν έναν καλύτερο και γεμάτο αισιοδοξία κόσμο. Με τιμή ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ..ΔΑΣΚΑΛΟΣ ...Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής, γιατί σ' αυτήν υπάρχουν πολλά θεάματα και ακούσματα της ψυχής...Σωκράτης...Αθηναίος φιλόσοφος.. .

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...1

ΠΡΟΣΦΑΤΑ...2

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Grammar

Verb: I have got = Εγώ έχω


Κατάφαση

I have got = Εγώ έχω
You have got = Εσύ έχεις
He has got = Αυτός έχει
She has got = Αυτή έχει
It has got = Αυτό έχει
We have got = Εμείς έχουμε
You have got = Εσείς έχετε
They have got = Αυτοί, -ές, -άέχουν
Ερώτηση

Have I got?
Have you got?
Has he got?
Has she got?
Has it got?
Have we got?
Have you got?
Have they got?


 
Άρνηση – Long form

I have not got
You have not got
He has not got
She has not got
It has not got
We have not got
You have not got
They have not got
Άρνηση – Short form

I haven’t got
You haven’t got
He hasn’t got
She hasn’t got
It hasn’t got
We haven’t got
You haven’t got
They haven’t got

Examples: 
1. She has got blue eyes.
2. Has she got brown eyes? 
3. Mandy has got a red skirt.
4. Mandy hasn't got a pink dress. 
5. We have got a new car.
6. They have got a big house.
7. Have they got a big house? 
8. The cat has got a long tail. (= ουρά)
9. I haven't got black hair.
10. Has John got a new toy car?

Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση. 


Past Simple of the verb "to be". / Απλός Αόριστος του ρήματος "to be"

I learn:/ Μαθαίνω: 

I am = Εγώ είμαι. 

I was = Εγώ ήμουν.


AffirmativeΚατάφαση
Interrogative/Ερώτηση
Negative /
Άρνηση
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were
Was I?
Were you?
Was he?
Was she?
Was it?
Were we?
Were you?
Were they?
I was not
You were not
He was not
She was not
It was not
We were not
You were not
They were not
I wasn’t
You weren’t
He wasn’t
She wasn’t
It wasn’t
We weren’t
You weren’t
They weren’t
  

Examples / Παραδείγματα.


1. Dad isn’t in the garden now but he was in the garden ten minutes ago.
2. She wasn’t at home last night.
3. Where were you at ten o’ clock this morning?
4.We weren’t with him in Paris last week.
5. Tom was near the supermarket two hours ago.
6. Where was Helen last week? - She was abroad. (στο εξωτερικό)

Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.